CHECK OUR VENUES / COURSES TIMETABLE

RSA  MONDAY 11 NOV  5PM-11PM $140

RCG TUESDAY 12 NOV  5PM-11PM $110

                                               DO BOTH $235

RSA  MONDAY 25 NOV  5PM-11PM $140

RCG TUESDAY 26 NOV  5PM-11PM $110

                                               DO BOTH $235

RSA  MONDAY 9 DEC  5PM-11PM $140

RCG TUESDAY 10 DEC  5PM-11PM $110

                                               DO BOTH $235

RSA  MONDAY 16 DEC  5PM-11PM $140

RCG TUESDAY 17 DEC  5PM-11PM $110

                                               DO BOTH $235

RSA THURSDAY 7 NOV 10AM-4PM $140

RCG THURSDAY 7 NOV 4PM-10PM $110

                                       BOTH $235

RSA THURSDAY 21 NOV 10AM-4PM $140

RCG THURSDAY 21 NOV 4PM-10PM $110

                                       BOTH $235

RSA TUESDAY 3 DEC 10AM-4PM $140

RCG TUESDAY 3 DEC 4PM-10PM $110

                                       BOTH $235

RSA WEDNESDAY 11 DEC 10AM-4PM $140

RCG WED 11 DEC 4PM-10PM $110

                                       BOTH $235

RSA  WEDNESDAY 30 OCT 10AM-4PM $140

RCG WEDNESDAY 30 OCT 4PM-10PM $110

                                    DO BOTH $235

RSA  WEDNESDAY 20 NOV 10AM-4PM $140

RCG WEDNESDAY 20 NOV 4PM-10PM $110

                                    DO BOTH $235

RSA  WEDNESDAY 27 NOV 10AM-4PM $140

RCG WEDNESDAY 27 NOV 4PM-10PM $110

                                    DO BOTH $235

O'DONOGHUES IRISH PUB - EMU PLAINS

RSA TUESDAY 22 OCT 10AM-4PM $140

RCG WEDNESDAY 23 OCT  10AM-4PM $110

                                    DO BOTH $235

CLUB BURWOOD

New dates coming soon

RSA  MONDAY 4 NOV   5PM-11PM $140

RCG TUESDAY 5 NOV 5PM-11PM $110

                                  BOTH $235

RSA  MONDAY 18 NOV   5PM-11PM $140

RCG TUESDAY 19 NOV 5PM-11PM $110

                                  BOTH $235

RSA  MONDAY 2 DEC   5PM-11PM $140

RCG TUESDAY 3 DEC 5PM-11PM $110

                                  BOTH $235

RSA  MONDAY 16 DEC   5PM-11PM $140

RCG TUESDAY 17 DEC 5PM-11PM $110

                                  BOTH $235

RSA WEDNESDAY 6 NOV 10AM-4PM $140

RCG WEDNESDAY 6 NOV 4PM-10PM $110

                                       BOTH $235

RSA WEDNESDAY 13 NOV 10AM-4PM $140

RCG WEDNESDA 13 NOV 4PM-10PM $110

                                       BOTH $235

RSA THURSDAY 28 NOV 10AM-4PM $140

RCG THURSDAY 28 NOV 4PM-10PM $110

                                       BOTH $235

RSA WEDNESDAY 4 DEC 10AM-4PM $140

RCG WEDNESDAY 4 DEC 4PM-10PM $110

                                       BOTH $235

RSA FRIDAY 1 NOV 10AM-4PM $140

RCG FRIDAY 8 NOV 10AM-4PM $110

                       DO BOTH COURSES $235

RSA WEDNESDAY 20 NOV 5PM-11PM $140

RCG FRIDAY 22 NOV 10AM-4PM $110

                       DO BOTH COURSES $235

RSA TUESDAY 26 NOV 10AM-4PM $140

RCG FRIDAY 29 NOV 10AM-4PM $110

                       DO BOTH COURSES $235

RSA FRIDAY 6 DEC 10AM-4PM $140

RCG FRIDAY 13 DEC 10AM-4PM $110

                       DO BOTH COURSES $235

GOULBURN BOWLING CLUB

RSA THURSDAY 31 OCT 10AM-4PM $140

RCG THURSDAY 31 OCT  10AM-4PM $110

                                    DO BOTH $235

RSA THURSDAY 5 DEC 10AM-4PM $140

RCG THURSDAY 5 DEC  10AM-4PM $110

                                    DO BOTH $235